ชลบุรี อาร์.ไอ.เอ.

รายละเอียด

RIA เป็นศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โรงพยาบาล คลินิก และโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ปี 2532 ผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ISO 9001 : 2000 ตั้งแต่ปี 2543 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน โดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติที่ทันสมัย พร้อมด้วยระบบควบคุมคุณภาพ (Internal and External) ที่น่าเชื่อถือ

13/32,35 อาคารซิตี้ทาวเวอร์ ซอยโปษยานนท์ วชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000.

038-792-362-5

http://www.ria.co.th

 

Offers and Promotion

RIA มีสำนักงาน และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานอยู่ 2 แห่ง ดังนี้
1. ชลบุรี อาร์ไอเอ ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการในเขตภาคตะวันออก
2. โคราช อาร์ไอเอ ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแวะชมที่ website www.ria.co.th

image of ชลบุรี อาร์.ไอ.เอ. image of ชลบุรี อาร์.ไอ.เอ.

Copyright © 2009 Global i-care™ All rights reserved